REGLAMENT

1. DADES GENERALS DE LA PROVA
· La data de la prova serà el 26 de Març de 2017
· L’hora de sortida prevista és a les 9:00h
· La prova estarà degudament cronometrada
· L'entrega de dorsals serà el mateix dia de la prova de 7:30 a 8:30 h, al Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga. També podreu recollir els dorsals el dissabte 12 de les 19h a les 21h al mateix Centre Cultural i Esportiu
· Fora d’aquests horaris no s’entregarà cap acreditació
· La sortida i arribada de la prova serà al Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
· La participació a la 4a Cursa de Muntanya de Vilajuïga, Entre Castells EXPRESS, implica l’acceptació del present reglament.
· Hi poden participar atletes federats i no federats. En cas de ser menor d’edat serà obligatori presentar una autorització dels pares.
· Els corredors i caminadors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.
· La carrera podrà acollir un màxim de 150 corredors i/o caminadors 
· La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior
· L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la prova. 

3. MATERIAL I ROBA
· Durant el recorregut hi hauran tres avituallaments (enmig del recorregut i a l’arribada), per tant, els atletes no estan obligats a portar hidratació al damunt
· Els corredors i caminadors han de portar calçar adient per a les condicions tècniques que requereix la prova
· Depenen de les condicions meteorològiques, els atletes han de preveure diferent roba tècnica per dur a terme la prova
· El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins el dia abans de la cursa, sobre el material obligatori per fer front a l’etapa
· Al Centre Cultural i Esportiu hi haurà “servei de guarda-roba” on poder deixar les pertinències personals

4. DORSALS I ACREDITACIONS
· És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls
· No està permès cap canvi de dorsal entre corredors

5. CONTROL
· Durant el recorregut hi hauran diferents punts de controls repartits al llarg del mateix
· Cada un dels controls també serà un punt d’informació on els participants podran trobar resposta a les inquietuds que els sorgeixin durant la prova

6. AVITUALLAMENTS
· Durant el recorregut de la 4a Cursa de Muntanya de Vilajuïga, Entre Castells EXPRESS, hi haurà 2 avituallaments líquids i 1 de sòlids. 
· L’avituallament d’arribada serà complet. Els corredors i caminadors hi trobaran aigua, refrescos, fruita, fruits secs i butifarrada per tothom
· Els atletes han de llançar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització

7. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
· L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament
· Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la prova i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets

8. SEGURETAT I EMERGÈNCIES
· Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència
· Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.
· És obligatori tenir gravats aquests telèfons a l’agenda per poder-hi trucar en cas d’emergència en zona de cobertura: Eric 646 09 35 93 (Emergència 1)
· En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112
· L’organització disposa d’un equip de seguretat terrestre, format per ambulància i 2 T.E.S amb l’objectiu de cobrir els primers auxilis, possibles evacuacions i/o trasllats a un centre hospitalari.

9. MEDI AMBIENT
· La prova esdevé dins del Parc Natural del Cap de Creus que cal mantenir tal i com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi
· Els atletes hauran de respectar la flora i fauna del recorregut
· Els  atletes  hauran  d’actuar  amb  responsabilitat  i  tenir un  comportament  exemplar  davant  de qualsevol adversitat

10. RECORREGUT I MARCATGE
· Els vehicles motoritzats de l’organització tindran preferència durant tot el recorregut. La resta de vehicles s’hauran d’aturar davant la presència dels corredors, per aquest motiu la presencia dels punts de control
· El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu elements de vinil i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la
· És molt important no deixar de seguir les indicacions de l’organització.
· És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com, passar per tots els controls de pas establerts.
· Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com, retardar l'horari previst de la carrera.
· L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels atletes està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques. En aquest cas, la prova es donarà per realitzada no procedint a la devolució de l’import de la inscripció. S’entregarà l’avituallament i la corresponent bossa del corredor

11. RECOLLIDA DE DORSALS
· Per recollir el dorsal serà obligatori ensenyar el DNI, i els federats també hauran d'ensenyar la tarja federativa.
· En cas de no poder assistir a la recollida de dorsals, ho podrà fer un familiar o amic amb el DNI/passaport i el justificant d’inscripció de l’atleta (on hi figurarà el número de dorsal)
· La recollida de dorsals es portarà a terme el dissabte 25 de les 19h a les 21h i el mateix dia de cursa el 26 març de 7:30 a 8:30h al Centre Cultural i Esportiu.
· Fora de l’horari de recollida de dorsals no s’entregarà cap tipus d’acreditació

12. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR
· Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants en la prova
· Un cop feta la inscripció, l’atleta accepta que actua, en totes les situacions, sota la seva responsabilitat

13. PROTECCIÓ DE DADES
· D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova

14. DRETS D'IMATGE 
· Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana consentiment als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables
· Amb la mateixa inscripció l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades durant la prova
· L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi (pàgines web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per revistes o publicacions, presentacions digitals, entre altres

15. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
· L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen

16. INSCRIPCIÓ
· El preu d’inscripció inclou:
- Bossa del corredor
- Avituallament en cursa
- Avituallaments d’arribada
- Butifarrada per tots els atletes
- Dorsals, amb 4 imperdibles
- Sistema de cronometratge
- Llistes de classificació al moment
- Llistes de classificació On-line
- Servei de Guarda-roba
- Servei de dutxes
- Participar en el sorteig de regals

· El formulari d'inscripció el trobareu en aquest enllaç (clic aquí)
· Un cop omplert el formulari amb totes les dades obligatòries i haver efectuat el pagament, la plataforma d'inscripcions us farà arribar un mail amb el resguard d'inscripció. 
· Tots aquells que al formalitzar la inscripció especifiquin que són federats, hauran d'acreditar-ho avanç de recollir el dorsal.

· Els preus d’inscripció:
Cursa Express (16km)
Anticipada (fins el 14.01.2017).- Socis 9,00€
                                                     Federats 12,00€ 
                                                     No socis i no federats: 16,00€
Anticipada (fins el 19.03.2017).- Socis 9,00€
                                                     Federats 15,00€ 
                                                     No socis i no federats: 19,00€ 
Dia de la Cursa.- Socis i federats 20,00€
                            No federats: 24,00€

· Un cop formalitzat el pagament, no es retornaran els diners en cap cas
· En cas de no poder venir a la cursa no és retornarà l’import de la inscripció, però fins 15 dies abans de la cursa l’atleta podrà fer efectiu un canvi de nom, pel nom d’un altre company o amic
· L’organització no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes en el formulari de la inscripció, recaient tota la responsabilitat en el titular de les dades introduïdes
· Les inscripcions es tancaran el 19 de març a les 23:59
· El dia de la prova s’acceptaran inscripcions amb un recàrrec
· Els participants, en el moment de fer la inscripció, declaren estar preparats per realitzar les proves i seran els únics responsables del seu estat de forma, així com, dels problemes mèdics que puguin derivar

17. ASSEGURANCES
· L’entitat organitzadora comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil per l’esdeveniment i que cobrirà tots els atletes participants en la prova
· L’entitat organitzadora contractarà una assegurança d’accidents per cadascun dels atletes participants que ho sol·licitin.

18. ACCEPTACIÓ
· La formalització de la inscripció a la 4a Cursa de Muntanya de Vilajuïga, Entre Castells EXPRESS, implica l’acceptació d'aquest reglament.
       

    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada